Interaktiivne tahvel õppetöös

Promethean ActivInspireOpen Sankore Smart Notebook

Interaktiivne tahvel on leidnud oma tee koolidesse ja lasteaedadesse. Interaktiivsete tahvlite koolitusi läbi viies puutume sageli kokku olukorraga, kus tahvel on juba aastaid klassiruumi seinal olnud, aga kasutust on see leidnud enamasti projektori ekraanina. Põhjusi on olnud mitmeid, miks tahvel on jäänud passiivselt seinale rippuma, levinumad on:

  • tehnilised tõrked
  • väljaõppe puudulikkus
  • õpetajad ei ole motiveeritud tahvlit kasutama
  • ebakindlus tahvli kasutamisel
  • tahvli ülalpidamiskulu on kallis

Telli koolitus ning me aitame kaasa interaktiivse tahvli eesmärgipärasele kasutamisele õppetöös.

Loe lähemalt väljakutsetest interaktiive tahvli kasutamisel: Ülevaade interaktiivsetest tahvlitest õppetöös.

Koolitus Interaktiivne tahvel õppetöös (Promethean)

17.03.2016|Tags: , , , , , |

Koolitus on välja töötatud Hariduse ja Infotehnoloogia sihtasutuse poolt. Koolitusele Interaktiivne tahvel õppetöös on oodatud õpetajad alates lasteaiast kuni kutse- ja kõrgkoolideni. Koolitus tutvustab Promethean interaktiivse tahvli kasutusvõimalusi õppetöös. Koolitusel uurime, kuidaskasutada erinevaid programme koos tahvliga. Samuti loome õppematerjali interaktiivse